pondělí 14. dubna 2014

Tammara Webber: Dvanáct věcí o spisovatelích


Tammara Webber, autorka knihy Easy?, na svém blogu nedávno publikovala článek, který mě ihned zaujal a rozesmál. Proto se o něj s vámi chci podělit. Snad se vám bude líbit tolik, co mně. :)

***

1. Popíjíme pití dle našeho výběru, ať už je to dietní Cola, Earl Grey nebo Jim Beam. (*mainline = šlehnout si slangově)
We mainline our drink of choice, whether that's Diet Coke or Earl Grey or Jim Beam.

2. Když jsme byli poprvé představeni matematickým slovním úlohám, cítili jsme hlubokou zradu, která nikdy nevymizela. 
When we were first introduced to math word problems, we felt a deep betrayal that has never gone away.

3. Gratulujeme si za osprchování se. We congratulate ourselves for showering.
Well there's fifteen minutes I'll never get back.

4. Také si spíš dáme salát místo toho, abychom si na oběd nabrali hrst starých Cheetos a hromadu Oreo sušenek. Koho tu šidím - to se nikdy nestane. 
Also for making a salad instead of grabbing a handful of stale Cheetos and a stack of Oreos for lunch. Who am I kidding - that never happens.
Liar.

5. Všímáme si, když lidé říkají (nebo napíší) věci jako: "Může jet na párty s Greyem a se mnou." Naše zuby nejspíš trochu zaskřípají, ale jsme na to zvyklí. Vlastně jsme na to tak zvyklí, že když píšeme, naše mozky odmítají (gramaticky správně!) věty typu: "Pojď si sednou za Jill a za mnou." Protože by si lidi mysleli, že je to špatně, i když to tak není. Místo toho napíšeme: "Posaď se k nám."  (Volně přeloženo, anglický text vyznívá líp!)
We notice when people say (or write) stuff like, "He can ride to the party with Gary and I." Our teeth may grind a bit, but we're used to this stuff. We're so used to it, in fact, that when we're writing, our brains reject (grammatically correct!) sentences like this: "Come sit with Jill and me." Because people will think it's wrong, even though it's not. Instead, we type: "Come sit with us."

6. Věříme, že kofein je jídlo.
We believe caffeine is a food group.

7. Naše postavy jsou jako cizinci, kteří nás chytí za triko a trvají na tom, abychom poslouchali jejich příběh. A pak jej vyprávěli zpět, slovo za slovem.
Our characters are like strangers who grabbed us by the shirt front and insisted we listen to their story. And then repeat it back, word-for-word.
"I'm sure you're a really nice lady, but I'm more of a
sci-fi writer... I just don't see myself writing
women's fict— ow-ow-ow okay then!"

8. Můžeme být introverti nebo extroverti. Ať už jsme cokoliv, jsme tak jako tak nejistí.
We can be either introverted or extroverted. Whichever of those we are, we're the insecure type.

9. Ano, naprosto odposloucháváme vaše rozhovory. Sorry, není nám to líto.
Yes, we were totally eavesdropping on your conversation. Sorry we're not sorry.

10. Pokud jste se k nám na střední chovali jako kreténi, byli jste nejméně jednou fiktivně zabiti, a nebylo to pěkný. If you were a dick to us in junior high, you've been fictitiously killed off at least once, and it wasn't pretty.
Hope you enjoyed ridiculing my training bra in front of your jock friends in 7th grade, Sally.

11. Dostáváme své nejlepší nápady ve chvílích, kdy si je nemůžeme zapsat: ve sprše, při řízení, uprostřed zimního orchestrového koncertu, během přijímání...

We get our best ideas when we can't write them down: in the shower, while driving, in the middle of the 5th grade winter orchestra concert, during communion...

12. Bývali jsme více organizovaní, přísaháme.

We used to be more organized, we swear.

Volně přeložila
Stefanie G.

Žádné komentáře:

Okomentovat