pátek 25. července 2014

Léto s nakladatelstvím Jota - Projekt Čistý - 2. část: "Julianna Baggott"


Původně jsem měla v plánu připravit nějaké ty názory na Čistého z Goodreads od jiných známých autorů, tak jako u Easy?. Bohužel jsem nebyla schopná najít něco přívětivého, takže jsem se rozhodla přejít přímo k představení autorky. Kdybyste si přece jen chtěli přečíst doporučení dalších čtenářů, můžete ZDE. Pokud byste něčemu nerozuměli, ráda vám to přeložím. :)


Julianna Baggott (*1969)

Julianna Baggott je známá také pod pseudonymem Bridget Asher nebo N. E. Bode. Vydala již sedmnáct knih – romány pro dospělé, pro mládež i sbírky poezie. Čistý je její první dystopie a jeho filmová práva byla prodána společnosti FOX 2000.
Julianně bylo dvacet dva, když začala vydávat první krátké povídky a její první novela se prodala již v jejích dvaceti. Poté, co obdržela titul M.F.A. na univezite v Severní Karolíně, vydala svůj první román Girl Talk, ten se stal národním bestsellerem.
V současné době je docentkou na Floridské státní univerzitě na katedře tvůrčího psaní. Také je zakladatelkou neziskové organizace Kids in Need – Books in Deed. S manželem Davidem Scottem vychovávají čtyři děti.  
[Zadní obálka knihy, oficiální stránky autorky]Tentokrát to nebude bohužel můj vlastní interview, ale budu čerpat ze serverů Identity Theory a I am a reader snad se vám i tak bude rozhovor líbit.


Please tell us in one sentence only, why we should read your book. 
What if I tell you why you should read PURE and you start in and it’s the book for you and the world starts disappearing around you (just at the edges) and you’re so engrossed you ignore a tornado warning or something, and your whole house is ripped from the ground with you (and my book) in it? The question is too freighted with possibilities.

Prosím, řekni nám jen v jedné větě, proč bychom si měli tvoji knihu přečíst?
Co kdybych vám řekla, proč byste si měli Čistého přečíst a vy začnete a je to pro vás ta pravá kniha a svět okolo vás vám začne mizet (jen na okrajích) a jste do čtení tak zabráni, že ignorujete varování tornáda nebo něčeho jiného, a celý váš dům je vytržen ze země i s vámi (a mojí knihou)? Ta otázka je přeplněná různými možnostmi.

***

What inspired you to want to become a writer? 
I think I was listening. The thing you love has a way of claiming you, if you’re listening.

Co tě inspirovalo k tomu, že ses chtěla stát spisovatelkou?
Myslím, že jsem poslouchala. Věci, které milujete mají způsob jak si vás najít, když posloucháte. 

***

What was your favorite book when you were a child/teen? 
At 17, I read One Hundred Years of Solitude and it changed me.

Jaká byla tvá nejoblíbenější kniha, když jsi byla dítě/teenager?
V sedmnácti jsem četla Sto roků samoty (Gabriel García Márquez - pozn.překladu) a to mě změnilo.

***

Is there a song you could list as the theme song for your book or any of your characters? 
There’s a song embedded into PURE. Pressia thinks it’s a lullabye but it’s actually a rock song. I won’t tell you which one — but it’s in there.

Je tu nějaká píseň, kterou bys mohla jmenovat jako hlavní pro svoji knihu nebo své postavy?
V Čistém jedna taková píseň je. Perssia si myslí, že je to ukolébavka, ale je to vlastně rocková píseň. Neřeknu vám která - ale je v knize. 

***

What is the best sentence you’ve ever written? 
Oh, it’s like picking my favorite child. I have four kids and thousands and thousands of sentences. Can’t do it. The other sentences will get pissed. Revolt. Madness will ensue. 

Jaká je nejlepší věta, kterou jsi kdy napsala?
Oh, to je jak vybírat si mezi dětmi to nejoblíbenější. Mám čtyři děti a tisíce a tisíce vět. To udělat nemůžu. Ostatní věty by se naštvaly. Vzbouřily by se. Následovalo by peklo.

***

Do you ever listen to music when you write? If so what’s on your ideal playlist? 
I listen to it before I write, but not during. For Pure, I listened to How Soon is Now by The Smiths. (And Thunder Road makes a cameo in the book. Hinted at.) 

Posloucháš někdy při psaní hudbu? Jestli ano, jaký je tvůj ideální playlist?
Poslouchám ji předtím, než začnu psát, ale ne při psaní. Před Čistým jsem poslouchala How Soon is Now od The Smiths. (A Thunder Roas je takovou hlavní písní. Naznačila jsem to.)

***

What is one of your vices? 
Dark chocolate (with sea salt). 

Jaké je tvůj zlozvyk?
Tmavá čokoláda (s mořskou solí).

***

What is one of your prejudices? 
Hummers. I judge Hummer drivers. 

Jaké jsou tvé předsudky?
Hummery. Odsuzuji řidiče Hummerů.

***

Favorite word? 
Cowlick. (*tuft of hair which grows in a different direction from the rest of the hair )

Oblíbené slovo?
Cowlick. ( = vlk, vlasy které rostou na opačnou stranu než ostatní)


***

Překlad je jako vždy volnější. 
Stefanie G.

Žádné komentáře:

Okomentovat